Muskelsvindfonden og DR Big Band præsenterer Cirkus Summarum

Muskelsvindfonden er en medlemsforening for 3.300 mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Muskelsvindfondens formål er at bidrage til det gode liv med muskelsvind samt forskning i muskelsvind. Det gør vi ved at skabe fællesskaber såsom medlemsgrupper og sommerlejre, yde hjælp og støtte i ankesager, påvirke den politiske dagsorden og kæmpe for bedre vilkår for mennesker med muskelsvind og deres pårørende.

Mere end en medlemsforening

Foruden at være en medlemsforening, er Muskelsvindfonden også:

  • Ferie-, sport- og konferencecentret Musholm ved Sjællands Vestkyst, som Muskelsvindfonden har bygget ud fra tanken om at skabe et sted, som er tilgængeligt for alle.
  • RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, der er et såkaldt foreningsejet privathospital efter Sundhedslovens §79.
  • Indsamlingsafdelingen, som arrangerer store kulturelle begivenheder som Grøn og Cirkus Summarum. Alt overskuddet fra vores events går til Muskelsvindfonden. Det er disse events der primært finansierer Muskelsvindfondens arbejde
  • Kræwet, som er vores fællesskab med flere end 1.000 frivillige, der hvert år yder en kæmpe indsats til vores events og gennem deres frivillige arbejde støtter Muskelsvindfonden.
  • Event Safety, som er en sikkerhedsorganisation vi har skabt i samarbejde med Smukfest. Event Safety leverer sikkerhedsrådgivning, uddannelse og planlægning samt eventvagter og præhospitalt-beredskab til mere end 200 events, koncerter og festivaler årligt.
BobleBobleBobleBobleBobleBobleBoble
untitled-0386

Overskuddet fra Cirkus Summarum går til Muskelsvindfonden

Overskuddet fra Cirkus Summarum går blandt andet til, at Muskelsvindfonden kan arrangere medlems-, forældre- og pårørendegrupper, netværk, sommerlejre, aktiviteter og yde rådgivning. Vi elsker at være sammen, og hos os skal tingene ikke være på en bestemt måde. Bortset fra, at nærhed betyder alt – og at der er plads til alle.

Vi ved, at ikke alle kan alt, men alle kan noget. Vi arbejder også med inklusion i folkeskolen og daginstitutioner. Både ved at samle viden, så vi bedre kan hjælpe og give gode råd til børn med muskelsvind, forældre, lærere og pædagoger. Og ved at støtte de steder, hvor inklusionen er en hård nød at knække.

Langt størstedelen af Muskelsvindfondens indtægter kommer fra vores indsamlingsaktiviteter, der blandt andet tæller Cirkus Summarum og Grøn. Vi samler på oplevelser, mens vi samler ind.

Læs mere om Muskelsvindfonden Her