Af disse vilkår og betingelser (og de dokumenter, der henvises til heri) fremgår de vilkår, du er underlagt, når du bruger Hjemmesiden, hvad enten det er som gæst eller registreret bruger. Brug af Hjemmesiden omfatter tilgang, browsing eller registrering til brug af Hjemmesiden.

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Hjemmesiden, da de gælder for din brug af Hjemmesiden. Vi anbefaler også at du læser vores privatlivspolitik og cookiepolitik.

Når du besøger og bruger Hjemmesiden, accepterer du disse vilkår og betingelser, og at du vil overholde dem. De udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og os, som kun kan ændres med vores godkendelse. De skal læses i sammenhæng med de øvrige gældende vilkår og betingelser nedenfor samt alle andre oplysninger på Hjemmesiden om, hvordan Hjemmesiden fungerer og de tjenester, der er tilgængelige.

Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, skal du stoppe med at benytte Hjemmesiden med det samme.

 

Andre gældende vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser henviser til øvrige vilkår, som også gælder for din brug af Hjemmesiden:

  • vores privatlivspolitik, hvoraf vilkårene og betingelserne for vores behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du videregiver til os. Du garanterer, at alle oplysninger, som du videregiver til os er korrekte.
  • vores cookiepolitik, som indeholder oplysninger om cookies på Hjemmesiden. Når du besøger vores side, skal du i en pop-up cookienotifikation vælge, hvilke cookies du vil acceptere.
  • vores politik for acceptabel brug, der fastlægger acceptabel og forbudt brug af Hjemmesiden. Når du bruger Hjemmesiden, skal du overholde vores vilkår for acceptabel brug. Hvis du køber produkter via vores Hjemmeside, skal du være opmærksom på, at vores generelle handelsbetingelser ligeledes vil finde anvendelse

 

Ændringer af vores vilkår og betingelser samt Hjemmesiden

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel over for dig ved at ændre dem på Hjemmesiden. Du bør besøge siden fra tid til anden for at se, hvilke ændringer vi foretager, eftersom de er bindende for dig.

Vi kan til enhver tid opdatere Hjemmesiden og ændre indholdet. Det skal bemærkes, at indholdet på Hjemmesiden ikke er opdateret hele tiden, og vi er ikke forpligtet til at opdatere det. Vi kan ikke garantere, at Hjemmesiden, eller indhold derpå, er fri for fejl eller mangler.

 

Besøg på Hjemmesiden

Hjemmesiden er tilgængelig uden beregning.

Vi kan ikke garantere, at Hjemmesiden, eller indhold derpå, altid er tilgængelig uafbrudt eller fri for fejl. Besøg på Hjemmesiden er tilladt på midlertidig basis. Vi kan til enhver tid suspendere, inddrage, afbryde eller ændre hele eller dele af Hjemmesiden uden varsel. Vi er ikke ansvarlige over for dig, hvis Hjemmesiden, uanset årsag, ikke er tilgængelig på et givet tidspunkt eller i en given periode.

Du er forpligtet til at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at du kan besøge Hjemmesiden. Desuden accepterer du, at vi ikke kan eller vil garantere, at indholdet på Hjemmesiden er fri for skadelige eller ødelæggende komponenter, virusser og/eller anden kode. Du er forpligtet til at implementere tilstrækkelige procedurer og foretage virustjek (herunder anti-virus og andre sikkerhedsforanstaltninger) for at opfylde dine særlige krav til sikkerheden og pålideligheden af data input og output.

Desuden skal du sikre, at alle personer, som besøger Hjemmesiden via din internetforbindelse, har kendskab til disse vilkår og betingelser og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder disse.

Vores side er beregnet til personer med bopæl i Danmark. Vi garanterer ikke, at indhold, som er tilgængeligt på eller via Hjemmesiden, er egnet eller tilgængeligt der, hvor du befinder dig, eller et hvilket som helst andet sted. Vi kan til enhver tid begrænse adgangen til Hjemmesiden eller tjenester eller produkter, som beskrevet på Hjemmesiden, for alle personer eller geografiske områder. Hvis du vælger at besøge Hjemmesiden uden for Danmark, er det på eget ansvar.

Du må ikke misbruge Hjemmesiden ved bevidst at starte virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknologisk skadelige. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til eller at forstyrre Hjemmesidens funktion, og du må især ikke forsøge at omgå sikkerheden, manipulere med, hacke eller på anden måde afbryde Hjemmesiden eller computersystemer, servere, routere eller andet udstyr, der er forbundet til internettet. Dette kan være strafbart. Vi kan til enhver tid begrænse adgangen til visse funktioner eller dele af vores websted eller hele siden.

 

Registrering

Hvis du bliver bedt om at udfylde en registreringsblanket eller andre oplysninger, skal de oplysninger du giver være sande, rigtige og fuldstændige. Du bedes straks underrette os om eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Hvis du vælger, eller du får udleveret, en brugeridentifikationskode, adgangskode eller enhver anden oplysning som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger fortroligt, og du må ikke videregive disse til andre. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere brugeridentifikationskoder eller adgangskoder, uanset om du selv har valgt dem, eller de er udleveret af os, hvis vi mener, at du ikke har opfyldt bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.

Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig selv har fået kendskab til din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du straks underrette os derom på info@muskelsvindfonden.dk

 

Immaterielle rettigheder

Medmindre andet fremgår, er vi ejer eller licenshaver af alle intellektuelle rettigheder på Hjemmesiden, herunder alle varemærker og -navne og logoer, og i det materiale, der offentliggøres på siden. Disse materialer er beskyttet af varemærkeret, ophavsret og andre love og traktater over hele verden. Alle rettigheder forbeholdes.

Du må udskrive én kopi, og du må downloade uddrag eller indhold fra Hjemmesiden til personlig brug, og meddelelse om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder skal fremgå af alt kopieret materiale. Du må ikke foretage ændringer på papir eller på digitale kopier af materialer, du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge illustration, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik adskilt fra eventuel ledsagende tekst.

Der overføres ingen rettigheder eller ejendomsret til eller andel i noget af det downloadede materiale eller software til dig ved sådan downloading eller kopiering. Du må ikke benytte materialet på Hjemmesiden (herunder reproduktioner bortset fra ovenstående, publicering, ændring eller distribution) uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Vores status (og eventuelle identificerede bidragydere) som forfatter af indholdet på Hjemmesiden skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge dele af indholdet på Hjemmesiden til kommercielle formål uden at have indhentet tilladelse fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader dele af indholdet på Hjemmesiden i strid med disse vilkår og betingelser, vil din ret til at bruge Hjemmesiden ophøre øjeblikkeligt, og du skal, efter vores skøn, returnere eller tilintetgøre alle kopier af det materiale, du har fremstillet.

 

Korrekte oplysninger

Indholdet på Hjemmesiden er kun beregnet til generel information. Vi vil gøre en rimelig indsats for at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, men indhold, kommentarer, anmeldelser og andet materiale, som publiceres på Hjemmesiden, er ikke beregnet som rådgivning, der skal tages for pålydende. Du skal have en professionel eller specialiseret rådgivning, før du foretager eller afstår fra enhver handling på baggrund af indholdet på Hjemmesiden.

Vi giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for, at oplysningerne er korrekte, fuldstændige eller opdaterede, og, i det omfang loven tillader, påtager vi os under ingen omstændigheder ansvar for tab eller skade opstået som følge af, at sådanne oplysninger er taget for pålydende af dig eller andre, som du formidler sådanne oplysninger til. Hvis du finder nogen ukorrekte oplysninger på Hjemmesiden bedes du kontakte os, og vi vil forsøge at korrigere dette, hvis vi er enige, så hurtigt som det er praktisk muligt.

 

Anmeldelser

Alle udtalelser eller anmeldelser på Hjemmesiden er forfatternes ansvar og er på ingen måde et udtryk for vores synspunkter. Vi giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for sådanne udtalelser eller anmeldelser, herunder med hensyn til deres lovlighed eller rigtighed, og i videst muligt omfang i henhold til gældende lov fraskriver vi os ethvert ansvar i forbindelse dermed.

 

Konkurrencer

Alle konkurrencer, som afvikles eller afholdes på Hjemmesiden er reguleret af de vilkår og betingelser, som specifikt gælder for den pågældende konkurrence.

 

Link til denne og andre websider samt sociale medier

Vi kan til enhver tid stille links til rådighed, der kan give adgang til tredjeparters websider og/eller sociale medier direkte fra Hjemmesiden. Vi har ikke kontrol over indholdet på disse tredjeparters websider og/eller sociale medier, og, medmindre andet er angivet, vi bidrager ikke til indholdet på disse websider og/eller sociale medier. Når du klikker på links til disse sider, forlader du Hjemmesiden, så vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med enten tredjeparters brug af dine oplysninger, indholdet på den eller de pågældende hjemmesider og/eller sociale medier, eller de produkter eller tjenester, du får stillet til rådighed af disse websider og/eller sociale medier. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at forbyde links fra en anden internetside og/eller sociale medier til materialer eller oplysninger på Hjemmesiden.

 

Vores ansvar

Selvom vi håber, at Hjemmesiden vil være af interesse for brugerne, udelukker vi i den udstrækning, det er tilladt ved lov, alle udtrykkelige eller underforståede betingelser, garantier og erklæringer eller andre vilkår, som måtte gælde for Hjemmesiden. Vi kan ikke holdes ansvarlig over for nogen som helst bruger, hverken i henhold til kontrakt, pga. skadevoldende handling (herunder forsømmelse), overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde for tab eller skade, selvom det måtte være påregneligt, der er opstået som følge af eller i forbindelse med:

  • brug af, eller manglende brug af, Hjemmesiden, eller
  • brug af eller lid til indhold, der vises på Hjemmesiden.

Hvis du besøger Hjemmesiden som forbruger, har vi intet erstatningsansvar over for dig for eventuel tabt fortjeneste, tab af forretning driftsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed og vi er alene erstatningsansvarlige for eventuelle tab, der med rimelighed er forudsigelige.

 

Hvis du besøger Hjemmesiden som forretningsbruger, har vi under ingen omstændigheder erstatningsansvar over for dig for:

  • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter.
  • tab af forventede besparelser.
  • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme, eller
  • ethvert indirekte eller følgetab eller -erstatning.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret genial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsretligt beskyttet materiale på grund af din brug af Hjemmesiden eller på grund af dit download af eventuelt indhold på den eller på enhver webside og/eller sociale medier, der er linket dertil.

 

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på websider og/eller sociale medier, der er linket til Hjemmesiden. Sådanne links bør ikke fortolkes som godkendelse af os af de pågældende linkede websider og/eller sociale medier. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Hvis du køber produkter fra os via Hjemmesiden, vil vores handelsbetingelser finde anvendelse, der gælder ved ethvert køb af produkter fra os.

Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores erstatningsansvar over for dig, hvis det ville være ulovligt at gøre dette.

 

Uploading af indhold til Hjemmesiden

Når du gør brug af en funktion, der gør det muligt for dig at uploade indhold til Hjemmesiden eller at tage kontakt til andre brugere af Hjemmesiden, skal du overholde de standarder for indhold, som fremgår af vores politik for acceptabel brug.

Du garanterer for, at sådanne bidrag overholder disse standarder, og at du er erstatningsansvarlig over for os og holder os skadesløse for enhver overtrædelse af denne garanti. Det betyder, at du hæfter for ethvert tab eller skade vi påføres som følge af din overtrædelse af garantien.

Alt indhold, du uploader til Hjemmesiden, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet. Du bevarer alle dine rettigheder til ejerskab til dit indhold, men du skal give os begrænset ret til at bruge, lagre og kopiere indholdet og til at distribuere og offentliggøre det for tredjeparter. De rettigheder, du giver os, er beskrevet i næste afsnit (Rettigheder du giver).

Vi kan offentliggøre din identitet for tredjeparter, som gør gældende, at materiale indsendt eller uploadet af dig til Hjemmesiden, udgør en overtrædelse af deres immaterielle rettigheder eller deres ret til beskyttelse af privatlivets fred.

Vi er ikke ansvarlige, eller erstatningsansvarlige, over for eventuelle tredjeparter for indholdet eller rigtigheden af indhold, som er opslået af dig eller andre brugere af Hjemmesiden.

Vi har ret til at fjerne alle opslag, som du foretager på Hjemmesiden, hvis vi mener, at dit opslag ikke overholder de standarder for indhold, som fremgår af vores politik for acceptabel brug.

De synspunkter, som andre brugere giver udtryk for på Hjemmesiden, repræsenterer ikke vores synspunkter eller værdier.

Du er alene ansvarlig for sikring og sikkerhedskopiering af dit materiale.

 

Rettigheder du giver

Når du uploader eller laver opslag af materiale på Hjemmesiden, giver du os en uophørlig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig ret til at bruge, gengive, fremstille afledte værker af, fremvise og udføre det brugergenererede indhold i forbindelse med den tjeneste, som leveres af Hjemmesiden og i ethvert medie, herunder afviklingen af denne webside.

 

Tilgængelighed

Vi anerkender behovet for denne sides tilgængelighed og brugervenlighed uanset teknologi eller evne.

Selvom vi søger at overholde de accepterede retningslinjer og standarder for tilgængelighed og brugervenlighed, er det ikke altid muligt for os på alle områder på Hjemmesiden. Indhold leveret af vores tredjepartsleverandører og brugere af siden vil muligvis ikke overholde disse retningslinjer og standarder.

Vi forsøger hele tiden at forbedre tilgængeligheden og brugervenligheden af Hjemmesiden. Hvis du finder noget, som trænger til at blive forbedret, eller du har svært ved at benytte websiden, skal du kontakte os.

 

Generelt

Alle formelle juridisk meddelelser skal stiles til info@muskelsvindfonden.dk

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en ret eller bestemmelse udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Du må ikke overdrage eller overføre dine rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser.

Hvis det konstateres, at en del af disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves som følge af loven, påvirkes alle andre dele af disse vilkår og betingelser ikke og skal fortsat have retskraft.

Hvis du er forbruger, bedes det bemærket, at disse vilkår og betingelser, deres genstand og udformning reguleres af ret. Du og vi er begge enige om, at Københavns Byret skal have ikke-eksklusivt værneting, medmindre lovgivningen i din lokale jurisdiktion giver dig retten til at indbringe sagen lokalt. Hvis du er virksomhedsbruger, reguleres disse vilkår og betingelser, deres genstand og udformning (og alle tvister eller krav uden for kontraktforhold) af ret. Begge parter er enige om, at domstol skal have eksklusivt værneting.

 

Kontakt os

Hvis du oplever problemer med Hjemmesiden, eller du har bemærkninger hertil, er du velkommen til at kontakte os på info@muskelsvindfonden.dk eller +45 89242222

 

Opdateringer

Disse vilkår og betingelser blev seneste opdateret i november 2023.